Pogoji uporabe in varovanje zasebnosti

Posodobljeno 24.1.2023

O nas

Lastnik, ponudnik in skrbnik spletnega medija tocnoto.si je podjetje Mars media d.o.o. (v nadaljevanju lastnik).

Naslov in kontakti podjetja:

Mars media d.o.o.
Celovška cesta 160
1000 LJUBLJANA

Vsebina podatkov

Spletno mesto tocnoto.si objavlja članke, ki so za obiskovalce brezplačni.

Za namene teh pogojev uporabe in pravil zasebnosti se pod pojmom spletno mesto razumejo vse strani in podstrani ter besedilne in grafične vsebine na tem spletnem mestu. Pod pojmom uporabnik se razume vsaka oseba ali računalniški sistem, ki posredno ali neposredno dostopa, obišče, pregleduje ali uporablja vsebine spletnega mesta.

Vse informacije, gradiva in podatki na spletnem mestu so izključno informativne narave. Družba Mars media d.o.o. (v nadaljevanju »založnik«) se bo trudila za optimalno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti založnik niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Založnik ni odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnega mesta, zaradi obiska le-tega ali kakršnekoli njegove uporabe. Založnik ni odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti

Založnik se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na spletnem mestu, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Založnik lahko spletno mesto spremeni ali popolnoma ukine kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Spletno mesto v svojih vsebinah ne predlaga nikakršnih domnev ali jamstev. V primeru napovedi dogodkov in podobnega, založnik ne prevzema nikakršnih odgovornosti, ki bi nastale zaradi neažurnih ali drugače napačnih informacij.

Intelektualna lastnina

Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnem mestu so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine založnika ali pravnih subjektov, na katere se nanašajo. Reproduciranje in druga uporaba kateregakoli elementa iz spletnega mesta tocnoto.si je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja založnika.

Vir podatkov

Podatki, objavljeni na spletnem mestu tocnoto.si, so delno vsebine iz drugih spletnih strani, delno zbrane s strani založnika ter delno vsebina, dodana s strani uporabnikov.

Založnik ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s tem spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost založnika za vse primere izključena.

Pravno obvestilo

Te pogoje uporabe in pravila zasebnosti lahko založnik kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki.

Z uporabo spletnega mesta tocnoto.si se šteje, da ste seznanjeni s temi pogoji uporabe in pravili zasebnosti ter se z njimi strinjate. V kolikor se s temi pogoji ne strinjate, prenehajte z uporabo tega spletnega mesta.

Uporaba spletnega mesta v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno mesto na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Za te splošne pogoje se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi splošnimi pogoji uporabe ali v z vezi z uporabo te spletne strani je dogovorno sodišča v Ljubljani.

Osebni podatki in varovanje zasebnosti

Založnik avtomatsko zbira podatke o uporabi spletnega mesta, predvsem podatke o obisku posameznih strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Založnik podatke o obiskanosti spletnega mesta uporablja za lastne potrebe.

Osebne podatke zbiramo za naslednje namene:

  • statistična analiza obiskanosti spletnega mesta
  • zagotavljanje in izboljševanje naših vsebin
  • zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itd.

Založnik zbira podatke o času in datumu obiska, IP naslovu uporabnikov spletnega mesta, med drugim tudi tistih, ki pregledujejo vsebino strani, oddajo svoj glas ali oceno ali vpišejo komentarje. Založnik shranjuje besedilne in slikovne vsebine, ki jih uporabniki vpišejo na spletnem mestu. Založnik si pridržuje pravico do urejanja vsebin, ki jih vnašajo prijavljeni ali neprijavljeni uporabniki. Založnik si pridržuje pravice odstranjevanja vsebin brez predhodnega obvestila, za katere meni, da niso primerne. Založnik vodi črni seznam IP naslovov, ki jim je zaradi tovrstnega ravnanja onemogočila poslovanje v skladu s politiko podjetja. Za vsebine, ki jih vnesejo uporabniki ali so prevzeti z drugih spletnih mest ali so samodejno zajeti, založnik v nobenem primeru ni in ne more biti kakorkoli odgovorna.

Na spletnem mestu se lahko pojavljajo oglasi založnika ali tretjih fizičnih ali pravnih oseb.

Uporabnik ima v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda zbirke osebnih podatkov, ki se nanašajo na uporabnika, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1). Uporabnik, od katerega se bodo zbirali osebni podatki, ima pravico zahtevati, da založnik dopolni, blokira, popravi ali izbriše, v koliko so bili zbrani ali obdelani podatki v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Vse spremembe ali izbris zahtevajo na info@tocnoto.si.

Piškotki

Preberi več…