Splošni pogoji za tekmovanje: TočnoTo išče (kuharski) talent 2020

Tekmovanje »TočnoTo išče (kuharski) talent 2020« poteka v organizaciji podjetja Mars media, informacijske in medijske storitve, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Namen in cilj tekmovanja je objava video posnetkov talentov bralcev spletne strani TocnoTo.si in promocija spletne strani TocnoTo.si.

Tekmovanje traja od 3. 12. 2020, video posnetke zbiramo do 31. 12. 2020 (podaljšano,  prvotno smo zbirali do 20. 12. 2020).

S sodelovanjem v tekmovanju sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja.

Udeleženec tekmovanja je fizična oseba, ki sodeluje z oddajo prispevka in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. V kolikor je udeleženec mlajši od 18 let, mora imeti privolitev staršev za sodelovanje (potrditev prek e-maila).

Udeleženec odda prispevek na elektronski naslov urednistvo@tocnoto.si. V besedilu elektronskega sporočila na kratko opiše predstavitev svojega talenta in pripne sliko ali video posnetek svojega (kuharskega) talenta za objavo. Na koncu doda tudi svoje ime, priimek in kraj bivanja, ki se ne bo objavilo.

Udeleženec se strinja, da se odpoveduje lastninski ali kakršnikoli drugi obliki pravic na delih, ki jih posreduje (npr. avtorski pravici) ob objavi fotografij in video prispevkov, vključno z vsemi subjekti in objekti na njih. Udeleženec se strinja z objavo svojega imena za objavo, kot tudi z objavo spremnega besedila, ter dopušča uredništvu tocnoto.si, da predstavitveno besedilo po potrebi spremeni delno ali v celoti. Osebni podatki udeleženca ne bodo objavljeni. Udeleženec zagotavlja, da se vse osebe na slikah in video posnetkih strinjajo z objavo.

Udeleženec lahko kadarkoli do zaključka tekmovanja prekliče sodelovanje tako, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov urednistvo@tocnoto.si.

Tekmovanje se promovira in odvija s pomočjo t.i. komercialnih sporočil na sami strani tocnoto.si, na Facebook in Instagram profilu tocnoto.si ter prek e-novic (npr. e-pošta s povabilom k udeležbi). Prispevki in vsebina povezana z njimi bodo objavljeni na spletni strani tocnoto.si, na Facebook in Instagram strani tocnoto.si ter posredovani prek e-novic tocnoto.si. Udeleženci sodelujejo v tekmovanju na lastno odgovornost. Podjetje in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad in prav tako ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v tem tekmovanju.

Nagrade se podelijo z izbiro enega ali več dobitnikov po koncu tekmovanja. Dobitnike nagrad in same nagrade izbere žirija spletne strani tocnoto.si po lastni presoji. Vsak nagrajenec je lahko nagrajen za največ eno objavo. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni osebno preko e-pošte. S sodelovanjem se strinjate, da je odločitev o nagrajencih izključno na strani žirije tocnoto.si in da te odločitve ne boste izpodbijali na noben način.

Nagrajencem bo nagrada poslana direktno s strani podjetja, ki nagrado prispeva. Nagrajenec se lahko s podjetjem, ki prispeva nagrado, dogovori tudi o drugi nagradi oz. zamenjavi nagradi ali drugačni obliki izdaje nagrade.

Nekatere nagrade v tem tekmovanju niso predmet obdavčitve, saj vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z zakonom o dohodnini. Nekatere nagrade v tem tekmovanju pa so predmet obdavčitve, saj vrednost nagrad presega doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z zakonom o dohodnini. V skladu z določbami Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se dobitek v nagradni igri šteje za drugi dohodek fizične osebe. Podjetje, ki nagrado prispeva, bo nagrajencu predalo nagrado in skladno z ZDoh-2 opravilo obračun in plačilo akontacije dohodnine, kot davčni odtegljaj. Znesek nagrade se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), se lahko tekmovanje odpove. O tem se obvesti vse udeležence. V takšnem primeru podjetje in osebe povezane s tem tekmovanjem ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Vsi osebni podatki zbrani v tem tekmovanju ostanejo v lasti podjetja Mars media d.o.o. in se bodo uporabljali izključno za namene podjetja. Za obdelave, hrambe in varovanja podatkov se v celoti upoštevati določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Za spore nastale v zvezi s tem tekmovanjem, ki jih ni mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji in pravila tekmovanja so objavljeni na spletni strani https://www.tocno.si/splosni-pogoji-za-tekmovanje-tocnoto-isce-talent-2020

Mars media d.o.o.

V Ljubljani, 3. 12. 2020